OSSC Forum ครั้งที่ 10 “AI Trend in 2018 and how it work in business”

ร่วมกิจกรรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

กำหนดการกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 10

หัวข้อ “AI Trend in 2018 and how it work in business”

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม C07 ชั้น 9 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

**********************************************************************************

เวลา

13.00 น.                  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารและอาหารว่าง

13.25 น.                  พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่กิจกรรม

13.30 น.                  บรรยายหัวข้อ “AI Trend in 2018 and how it work in business”

                              วิทยากรโดย คุณทัชพล ไกรสิงขร

                              ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ConvoLab จำกัด

15.30 น.                  ช่วงคำถาม-คำตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16.00 น.                  สิ้นสุดการจัดกิจกรรม

 

 

หมายเหตุ กำหนดการและรายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่หารือร่วมกับวิทยากรและตามสถานการณ์

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เจ้าหน้าที่ คุณอภิญญา และ คุณภัทรพร
Tel : 02-141-7235
โปรดแจ้งจำนวนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 นี้
แจ้งรายชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง บริษัท พร้อมเบอร์โทร และ e-mail
ทุกท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมาที่

E-mail: depa_ossc@depa.or.th

 

รูปกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 10

  ไฟล์รูปกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 10

 

VDO กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 10 (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

VDO กิจกรรม OSSC Forum 10

เข้าสู่ระบบ

 ข้อมูลผู้ให้คำแนะนำ


  • คุณธวัชชัย ตันฑ์พรชัย


  • ภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล


  • คุณเพชราวลัย ขยันยิ่ง
    คุณทันตภณ ปานนาคทองเจริญ