มุมความรู้ : กิจกรรม ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ

 ข้อมูลผู้ให้คำแนะนำ


  • คุณธวัชชัย ตันฑ์พรชัย


  • ภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล


  • คุณเพชราวลัย ขยันยิ่ง
    คุณทันตภณ ปานนาคทองเจริญ