มุมความรู้ : กิจกรรม OSSC Forum

OSSC Forum ครั้งที่ 10 “AI Trend in 2018 and how it work in business”

ร่วมกิจกรรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย    กำหนดการกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 10 หัวข้อ “AI Trend in 2018 and how it work in business” วันอังคาร ที่ 12...

OSSC Forum ครั้งที่ 9 "How to raise funds through Crowdfunding ?"

  กำหนดการกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 9 หัวข้อ "How to raise funds through Crowdfunding ?" วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลำ 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม C01 ชั้น 9 สำนักงานส่งเสริ...

OSSC Forum ครั้งที่ 8 "Block Chain Technology For Business"

กำหนดการกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ "Blockchain Technology For Business" วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม C...

OSSC Forum ครั้งที่ 7 หัวข้อ "เริ่มต้นอย่างไรให้รอด!!! ในธุรกิจดิจิทัล"

กำหนดการกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 7 หัวข้อ "เริ่มต้นอย่างไรให้รอด!!! ในธุรกิจดิจิทัล" วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม C01 ชั้น 9 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อา...

OSSC Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “รอบรู้เรื่อง FINTECH นวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจทัล”

กำหนดการ เวลา    13.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารและอาหารว่าง 13.25 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่กิจกรรม 13.30 น.  การบรรยายในหัวข้อ “รอบรู้เรื่อง ...

OSSC Forum ครั้งที่ 5 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

กำหนดการ 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารและอาหารว่าง13.25 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่กิจกรรม13.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ T...

OSSC Forum ครั้งที่ 4 การตลาดออนไลน์ในประเทศจีนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

กำหนดการ เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารและอาหารว่าง13.25 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่กิจกรรม13.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ในประเทศจีนอย่างไรให้ประสบความสำ...

OSSC Forum ครั้งที่ 3 IT Update : Digital Skill เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

  เรียนเชิญเข้าร่วมงาน กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 3 หัวข้อ “IT Update : Digital Skill เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0” วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ...

OSSC Forum ครั้งที่ 2 โอกาสของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในต่างประเทศ

กำหนดการ เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารและอาหารว่าง13.25 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่กิจกรรม13.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “โอกาสของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในต...

OSSC Forum ครั้งที่ 1 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 1หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 15.3...

เข้าสู่ระบบ

 ข้อมูลผู้ให้คำแนะนำ


  • คุณธวัชชัย ตันฑ์พรชัย


  • ภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล


  • คุณเพชราวลัย ขยันยิ่ง
    คุณทันตภณ ปานนาคทองเจริญ