รายงานผู้เชี่ยวชาญ


 
ลำดับชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลล์หัวข้อที่เชี่ยวชาญ
1ภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศลสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่่งชาติ(องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี 120 หมู่ 3 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 02-1417151chainarong.ch@sipa.or.thส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
2BOI Specialist   
3DIP Specialist 0863741743dipspecialist@gmail.com
4จิณณะ แย้มอ่วม65 Moo11 Soi Baanprok 47 Baanprok Mueang Samuthsongkhram 0918109956pon_02@windowslive.comด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5ธวัชชัย ตันฑ์พรชัยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่่งชาติ(องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี 120 หมู่ 3 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ021417165tawatchai.to@sipa.or.thการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
6ทันตภณ ปานนาคทองเจริญสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่่งชาติ(องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี 120 หมู่ 3 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ021417199thantaphon.pa@sipa.or.thทรัพย์สินทางปัญญา
7เพชรราวลัย ขยันยิ่งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่่งชาติ(องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี 120 หมู่ 3 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ021417127phetcharawalai.ka@sipa.or.thทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
8sme smesme@example.com000sme@example.com
9master dip-0966545874masterdip@gmail.comdip

เข้าสู่ระบบ

 ข้อมูลผู้ให้คำแนะนำ


  • คุณธวัชชัย ตันฑ์พรชัย


  • ภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล


  • คุณเพชราวลัย ขยันยิ่ง
    คุณทันตภณ ปานนาคทองเจริญ